Hotel

W uniejowskim zamku oprócz restauracji mieści się także elegancki hotel. Można w nim wynająć komnatę w stylu Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły lub Kazimierza Jagiellończyka. W przeszłości zamek był letnią rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich. Jego obronny charakter pozwala przypuszczać, że oprócz biblioteki, pełnej kościelnych dokumentów i ksiąg, w czasie wojen arcybiskupi przechowywali tutaj swój skarbiec. W 1632 r. przebudowany na rezydencję w stylu renesansowym został zniszczony przez pożar, a dwie dekady później, podczas potopu szwedzkiego, popadł w ruinę. W I połowie XIX w. carski generał Aleksander Toll odbudował zamek i przekształcił w letnią rezydencję. Żona Tolla zaadaptowała przestrzeń wokół zamku na park w stylu angielskim, w którym do dzisiaj można podziwiać pomniki przyrody i wiele ciekawych okazów roślin.

Więcej informacji na stronie hotelu.

Kontakt z recepcją:
tel.: 601440931
zamek@termyuniejow.pl